COUNSELING

WAAROM COUNSELING

Counseling is een effectieve vorm van hulpverlening waarbij op een professionele manier gewerkt wordt aan het herstellen en weer in evenwicht krijgen van een cliënt of een relatie. Hierbij is de vertrouwensband tussen counselor en cliënt(en) erg belangrijk.

Counseling is zeer effectief voor mensen die vastlopen in hun leven. Voor diegene die te maken hebben met ingrijpende veranderingen, emotionele en/of stress problemen ondervinden en daar niet meer alleen uit kunnen komen. Gesprekken die worden gevoerd zijn no-nonsense. Je komt immers met een probleem en je wilt er een oplossing voor. Counseling helpt je bij het ontdekken van de kern van een probleem, het vinden van antwoorden op vraagstukken en leert je situaties vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Je leert inzicht krijgen in je situatie en om te gaan met stress en of emotie. Je leert ervaringen accepteren, een plek te geven of op te lossen waardoor je beter in je vel komt te zitten. Gesprekken zijn gericht op het verwerven van inzicht en bewustwording van gevoel, gedrag en gedachten gerelateerd aan ervaringen vanuit het verleden. Soms is het nodig om bewust te worden van problemen en belemmeringen vanuit het verleden en te kijken naar datgene wat je tot nu toe hebt gedaan alvorens je richting kunt geven aan je eigen leven.

WAT LEVERT COUNSELING JE OP?

Een counselor begeleidt mensen die privé of op het werk in een situatie terecht zijn gekomen die als pijnlijk, ongemakkelijk of ongewenst worden ervaren. Counseling leert je ontdekken wat de kern van je probleem is en helpt bij het vinden van antwoorden op gestelde vragen. Je leert problemen op lossen en te hanteren en je ontwikkelt nieuwe kennis en vaardigheden om richting te geven aan je leven. Kortom “hoe zijn dingen ontstaan”, ” hoe ga ik ermee om” en “hoe breng ik mijn verworven inzichten in de praktijk”?

JE KUNT COUNSELING O.A. GEBRUIKEN WANNEER:

 • Tijdens periodes van onzekerheid, paniekaanvallen en angsten
 • Tijdens ziekte, scheiding, verlies baan of dierbare
 • Naast de re-integratiecoach die je hebt wil je ook nog counseling
 • Bij emotionele problemen zoals faalangst, bindingsangst
 • Bij communicatieproblemen en conflicten
 • Bij problemen op het werk of privé
 • Als je dreigende stress, overspannenheid en burn-out klachten ervaart
 • Als er spanningen en conflicten binnen jouw relatie of gezin zijn
 • Bij onderdrukte herinneringen
 • Bij vermoeidheid, lusteloosheid en ontevredenheid
 • Bij levensvragen en zingeving

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN COUNSELING EN COACHING?

Bij counseling ligt de nadruk op het aanspreken van je eigen vermogen om problemen op te lossen. Dit heeft als voordeel dat de oplossingen die er worden gevonden, meer bij jou passen, en zodoende ook beter eigen gemaakt worden. Natuurlijk geef ik ook aanwijzingen zeker wanneer ik merk dat je vast bent gelopen. Daarnaast proberen we ook samen om jouw gevoelens, gedachten en gedrag inzichtelijk te krijgen. Het is namelijk belangrijk om deze op eenzelfde lijn te krijgen.

Coaching gebruik ik naast counseling. Dit is meer actiegericht. Door middel van opdrachten en oefeningen wordt geprobeerd om je in beweging te krijgen. Een voordeel hiervan is dat je weet dat er naderhand naar gevraagd wordt. Veel mensen ervaren ook een goed omschreven oefening als prettig, omdat zij zich hier aan vast kunnen houden. Je weet wat je moet doen.
Een goede counselor kan naadloos overgaan van counseling naar coaching en andersom.