PROBLEMEN BINNEN HET GEZIN

                                                             Je kind laat je de oplossing zien

Als gezin, of dit nou het basis gezin, samengesteld gezin of eenoudergezin is, lopen we allemaal wel eens tegen problemen aan. Als deze problemen dusdanige vormen aannemen dat het gezin hieronder lijdt en je het als ouder even niet meer weet, kan de kindertolk® je nieuwe inzichten en mogelijkheden geven. Samen gaan we kijken naar de problemen en onderzoeken we waar deze vandaan komen.  Via de Presentchild methode gaan we kijken wat jou kind(eren) aan jou spiegelen. Samen wordt er gekeken naar mogelijkheden en oplossingen. Zo kan het zijn dat door kleine veranderingen bij jezelf aan te brengen er al grote positieve veranderingen zichtbaar worden.

Ook kan het zijn dat een van je kinderen er gebaat bij zou zijn om met een (jongeren)coach in gesprek te gaan. Mocht het kind hier bereid willend en of behoefte aan hebben, behoort dit tot de mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld zijn als het kind tijdens een scheiding enige hulp kan gebruiken om hem/haar door deze fase van zijn leven heen te helpen. Ook kan het zijn dat het kind hulp kan gebruiken bij het leren omgaan van en met een narcistische ouder. Of als het kind gepest word op school. Door het kind te leren hoe…!  Geven we het kind de ruimte om kind te blijven.

Als gezin, of dit nou het basis gezin, samengesteld gezin of eenoudergezin is, lopen we allemaal wel eens tegen problemen aan. Als deze problemen dusdanige vormen aannemen dat het gezin hieronder lijdt en je het als ouder even niet meer weet, kan coaching/counseling je nieuwe inzichten en mogelijkheden geven. Samen gaan we kijken naar de problemen en onderzoeken we waar deze vandaan komen.  Via de Presentchild methode gaan we kijken wat jou kind(eren) aan jou spiegelen. Samen wordt er gekeken naar mogelijkheden en oplossingen. Zo kan het zijn dat door kleine veranderingen aan te brengen er al grote positieve veranderingen zichtbaar worden.

Ook kan het zijn dat een van je kinderen er gebaat bij zou zijn om met een (jongeren)coach in gesprek te gaan. Mocht het kind hier bereid willend en of behoefte aan hebben, behoort dit tot de mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld zijn als het kind tijdens een scheiding enige hulp kan gebruiken om hem/haar door deze fase van zijn leven heen te helpen. Ook kan het zijn dat het kind hulp kan gebruiken bij het leren omgaan van en met een narcistische ouder. Of als het kind gepest word op school. Door het kind te leren hoe…!  Geven we het kind de ruimte om kind te blijven.

HULP VRAGEN KAN HET VERSCHIL MAKEN

  • Hulp bij (vecht)scheiding voor ouder en kind
  • Leren omgaan met narcistische ouder
  • Mijn kind vertoont narcistische gedrag, hoe ga ik hier mee om?
  • Hoe ga ik om met mijn (puber)kinderen?
  • Ik kan het voor mijn gevoel nooit goed doen…
  • Mijn kind gebruikt drugs, wat moet ik doen?
  • Het lijkt wel of ik alleen nog maar ruzie heb met mijn kind(eren)
  • Mijn kind wordt gepest, wat kan ik doen om mijn kind te helpen?
  • Mijn kind heeft boze driftbuien. Hoe ga ik hier mee om?

Release Yourself kijkt samen met jou naar gepaste oplossingen voor het probleem binnen je gezin.
Je staat er niet alleen voor. (durf te vragen)

gezinsproblemen