PROBLEMEN BINNEN HET GEZIN

Als gezin, of dit nou het basis gezin, samengesteld gezin of eenoudergezin is, lopen we allemaal wel eens tegen problemen aan. Alleen als deze problemen dusdanige vormen aannemen dat het gezin hieronder lijdt en je het als ouder even niet meer weet, kan coaching/counseling je nieuwe inzichten en mogelijkheden geven. Samen met de coach ga je kijken naar de problemen en onderzoeken waar deze vandaan komen. Je brengt samen met je coach de problemen binnen het gezin in kaart en er wordt gekeken naar mogelijkheden en oplossingen. Zo kan het zijn dat door kleine veranderingen aan te brengen er al grote positieve veranderingen zichtbaar worden.

Ook kan het zijn dat een van de kinderen er gebaat bij zou zijn om met een (jongeren)coach in gesprek te gaan. Mocht het kind hier bereidwillend en of behoefte aan hebben, behoort dit tot de mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld zijn als het kind tijdens een scheiding enige hulp kan gebruiken om hem/haar door deze fase van zijn leven heen te helpen.

HULP VAN EEN COACH KAN HET VERSCHIL MAKEN

  • Hulp bij (vecht)scheiding voor ouder en kind
  • Leren omgaan met narcistische ouder
  • Mijn kind vertoont narcistische gedrag, hoe ga ik hier mee om?
  • Hoe ga ik om met mijn (puber)kinderen?
  • Ik kan het voor mijn gevoel nooit goed doen…
  • Mijn kind gebruikt drugs, wat moet ik doen?
  • Het lijkt wel of ik alleen nog maar ruzie heb met mijn kind(eren)
  • Mijn kind wordt gepest, wat kan ik doen om mijn kind te helpen?
  • Mijn kind heeft boze driftbuien. Hoe ga ik hier mee om?

Release Yourself kijkt samen met u naar gepaste oplossingen voor het probleem binnen uw gezin.
U staat er niet alleen voor.

gezinsproblemen