HULP BINNEN HET GEZIN

Stress en onenigheid binnen het gezin. Niemand wil dit! Thuis willen we rust, veiligheid en harmonie. We willen het gezellig hebben. Alleen soms lukt dit niet en we komen er maar niet uit. Dan heb je hulp nodig van iemand buiten het gezin. Hulp kunnen we allemaal wel eens gebruiken. Of dit nou het basis gezin, samengesteld gezin of eenoudergezin is. We lopen  allemaal wel eens tegen problemen aan. Alleen als deze problemen dusdanige vormen aannemen dat het gezin hieronder lijdt en je het als ouder even niet meer weet, kan de Kindertolk® coach je nieuwe inzichten, mogelijkheden en oplossingen geven. Jullie hebben vaak ruzie en snappen eigenlijk niet waardoor dit komt. Er heerst veel onbegrip en verdriet. Vooral bij samen gestelde gezinnen wil dit nogal eens een probleem vormen. Eerst was het zo leuk en nu hebben jullie ruzie om de kleinste dingen.

Samen gaan we kijken naar de problemen en onderzoeken waar deze vandaan komen. We brengen samen de problemen binnen je gezin in kaart en er wordt gekeken naar mogelijkheden en oplossingen. Dit doen we onder andere door het toepassen van de Presentchild® methode en systeem’s gaan we kijken of iedereen op de juiste plek staat. Zo kan het zijn dat door kleine veranderingen aan te brengen er al grote positieve veranderingen zichtbaar worden. Het klinkt misschien gek dat als wij als volwassenen aan onze eigen issues werken, vaak ook het probleem wat het kind heeft oplost. Als de vruchten aan de boom niet goed zijn gaan we ook de boom beter maken en niet de vrucht.

Ook kan het zijn dat een van de kinderen er gebaat bij zou zijn om met een (jongeren)coach in gesprek te gaan. Mocht het kind hier bereid willend en of behoefte aan hebben, behoort dit tot de mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld zijn als het kind tijdens een scheiding enige hulp kan gebruiken om hem/haar door deze fase van zijn leven heen te helpen. Of als het gepest wordt. Ook kan het zijn dat het kind gebaat is bij ondersteuning in het omgaan met zijn of haar narcistische ouder.

HULP VAN EEN COACH KAN HET VERSCHIL MAKEN

  • Hulp bij (vecht)scheiding voor ouder en kind
  • Leren omgaan met narcistische ouder
  • Mijn kind vertoont narcistische gedrag, hoe ga ik hier mee om?
  • Hoe ga ik om met mijn (puber)kinderen?
  • Ik kan het voor mijn gevoel nooit goed doen…
  • Mijn kind gebruikt drugs, wat moet ik doen?
  • Het lijkt wel of ik alleen nog maar ruzie heb met mijn kind(eren)
  • Mijn kind wordt gepest, wat kan ik doen om mijn kind te helpen?
  • Mijn kind heeft boze driftbuien. Hoe ga ik hier mee om?

Release Yourself kijkt samen met u naar gepaste oplossingen voor het probleem binnen uw gezin.
U staat er niet alleen voor.

gezinsproblemen